Նորություններ

Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի հայտարարությունը՝ Պետական տեսուչի ծառայության վերացման փորձի կապակցությամբ

Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի համար խիստ անհանգստացնող է Վրաստանի խորհրդարանի անդամների կողմից նախաձեռնած օրինագիծը, որով արագացված կարգով վերացվում է պետական ​​տեսուչի ծառայությունը։ Օրինագիծը պատրաստված է ոչ թափանցիկ ձևով և առանց շահագրգիռ կողմերի հետ նախնական խորհրդակցության։ Մենք գտնում ենք, որ այս որոշումը հակասում է Վրաստանի Սահմանադրությանը, մարդու իրավունքներին և նպատակ ունի միջամտել անկախ կառույցի գործունեությանը։

Նախաձեռնված օրենքի նախագծի հիմնական թերությունը պետական ​​տեսուչին, նրա տեղակալներին ու աշխատակիցներին աշխատանքից ազատելն է։ Կարգավորման այս տեսակը հակասում է Վրաստանի Սահմանադրության 25-րդ հոդվածին և խախտում է Վրաստանի Սահմանադրությունից և Մարդու իրավունքների եվրոպական հռչակագրից բխող դրական պարտավորությունները, ելնելով վատ վերաբերմունքի և գաղտնիության իրավունքի արգելքից։

Վրաստանի Սահմանադրական դատարանի փորձի համաձայն, անկախ մարմնի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը հնարավոր է միայն բացառիկ դեպքերում, երբ այդ գործողությունը անհրաժեշտ և միակ արդյունավետ միջոցն է համապատասխան օրինական նպատակին հասնելու համար։ Պետական ​​տեսուչի պաշտոնի էության որոշիչ տարրը նրա անկախության աստիճանն է իշխանության գործադիր և (կամ) օրենսդիր ճյուղից, և դա կարող է սահմանափակվել միայն բացառիկ դեպքերում՝ ծառայության կառավարումը բարելավելու օրինական նպատակով։ Վրաստանի Սահմանադրական դատարանի պարզաբանմամբ, նման հատուկ դեպք կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ գործող նորմերն այնքան թերի են, որ հակասում են այս կամ այն ​​պետական ​​դիրքորոշման նպատակին ու նշանակետին, և դրանց փոփոխությունը իրենից ներկայացնում է հրատապ անհրաժեշտություն։ Այն, որ գործ չունենք այս տեսակի գործերի հետ, հաստատում է նաև այն, որ նախաձեռնված օրենքի նախագծով պետական ​​տեսուչի ծառայության կարգավորող օրենսդրությունը փաստացի չի փոփոխվում։

Հատկապես ուշագրավ է Պետական ​​տեսուչի ծառայության շարքային մասնագիտական ​​անձնակազմին աշխատանքից ազատելու առաջարկվող կարգը, որը նախատեսում է գործող կանոնակարգից տարբերվող կարգավորում, որը նրանց դնում է ակնհայտ անհավասար դրության մեջ այլ պետական ​​պաշտոնյաների հետ և խտրական է իր բովանդակությամբ։ Պետության արդյունավետ գործունեության համար կարևոր են պրոֆեսիոնալ պետական ​​ծառայողների աշխատանքի երաշխիքները։

Հատկապես ցանկանում ենք նշել, որ Վրաստանի պետական ​​տեսուչի ծառայությունը ստեղծվել է որպես անկախ պետական ​​մարմին, որն արդյունավետ և թափանցիկ իրականացնում է իր լիազորությունները։ 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ից Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակը ակտիվորեն վերահսկում է Պետական ​​տեսուչության գործունեությունը, շարունակաբար տեղեկատվություն է պահանջում և ուսումնասիրում քրեական գործերը։ Մեր զեկույցներում միշտ խոսել ենք այն մասին, որ պետական ​​տեսչության կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները համապատասխանում են ժամանակին, մանրամասնության և ճշգրտության պահանջներին։

Մենք՝ որպես խորհրդարանական վերահսկող մարմին, պատրաստ ենք Վրաստանի խորհրդարանին տրամադրել լրացուցիչ տեղեկատվություն, Վրաստանի պետական ​​տեսուչի գործունեության վերաբերյալ։ Մեր դիտարկումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ պետական ​​տեսուչի ծառայությունը ոչ թե բաժանման, այլ ուժեղացման կարիք ունի՝ թե օրենսդրական, թե բյուջետային ուղղություններով։

Վրաստանի խորհրդարանում նախաձեռնված օրենքի նախագիծը որևէ էական նորություն չի առաջարկում, Պետական ​​տեսչության փոխարեն 2 նոր մարմին է ստեղծվում, և քննչական իրավասությունը մի փոքր ավելանում է։ Միևնույն ժամանակ, Վրաստանի դատախազությունից (որն այսօր մեծ մարտահրավերներից է) կախվածության առումով ոչ մի նոր բան չկա։ Ընդհակառակը, օրինագծի համաձայն՝ դատախազության աշխատակազմն այլևս չի լինելու ծառայության քննչական մանդատի տակ։

Հատկապես տագնապալի է օրինագիծը արագացված քննարկելը։ Խորհրդարանի կանոնակարգի համաձայն՝ այս կարգի ընթացակարգը հնարավորություն է տալիս 1 շաբաթում նախագիծն ընդունել երեք ընթերցմամբ։ Երբ խոսքը վերաբերում է պատշաճ և արդյունավետ գործող անկախ ինստիտուտի վերացմանը, ինչպես նաև որևէ շահագրգիռ կողմի և խորհրդարանին հաշվետու մարմնի (այդ թվում Ժողովրդական պաշտպանի) հետ նախնական խորհրդակցությունների բացակայության դեպքում, պարզ է, որ օրենսդրական փոփոխությունների նպատակը անկախ մարմնի գործունեության վրա ազդելն է:

Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը կոչ է անում Վրաստանի խորհրդարանի անդամներին ձեռնպահ մնալ օրենքի նախագծի ընդունումից։ Միևնույն ժամանակ, մենք կոչ ենք անում Վրաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ​​ներկայացուցչություններին և միջազգային կազմակերպություններին ամբողջությամբ ներգրավվել այս գործընթացում՝ հաշվի առնելով իրենց հասանելի հնարավորությունները՝ խուսափելու համար օրենքի նախագծի ընդունումից, որը կվատթարացնի մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Վրաստանում:

Հաշվի առնելով, որ գործ ունենք անկախ պետական ​​մարմնի վերացման բոլորովին աննախադեպ դեպքի հետ, օրինագծի ընդունման դեպքում կոչ ենք անում Վրաստանի նախագահին օգտվել այդ պահին ունեցած մոտիվացված նկատողություններով խորհրդարանին կամ Վարստանի Սահմանադրական դատարանին դիմելու հնարավորությունից:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)