Նորություններ

Վրաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության առաջարկ

2020 թվականի հուլիսի 29-ին Մարդու իրավունքների պաշտպանը առաջարկով դիմեց Վրաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը` Միացյալ ազգային քննությունների կազմակերպման գործընթացում հաշվի առնել կրոնական կարիքները:

Առաջարկի հիմքում ընկած էր Յոթերորդ օրվա ադվենտիստիստների քրիստոնեական եկեղեցու անդամներ դիմորդների հայտարարությունը: Դիմորդներին նշանակվել էր անգլերեն լեզվի քննություն հանձնել շաբաթ օրը: Քանի որ իրենց դավանանքը նրանց արգելում է շաբաթ օրը մասնակցել աշխարհիկ գործունեությանը, դիմորդները խնդրում էին մեկ այլ օր քննություն հանձնել, ինչում նրանք մերժեցին:

Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը քննեց հարցը կրոնի ազատության և հավասարության իրավունքի համատեքստում և գտավ, որ Միացյալ ազգային քննությունները կարգավորող օրենսդրությունը թույլ չի տալիս դիմորդներին բավարարել իրենց կրոնական կարիքները գրանցման գործընթացում: Բացի այդ, քննությունների կազմակերպման գործընթացում բացակայում է դա հաշվի առնելու մեխանիզմը: Ըստ Մարդու իրավունքների պաշտպանի, այն դիմորդները, որոնք ստիպված էին հրաժարվել քննությունից որոշակի օրը իրենց սեփական կրոնական համոզմունքների պատճառով, անհավասար դիրքում էին այն դիմորդների նկատմամբ, որոնց դավանանքը տարբերվում է նմանատիպ հարցերի վերաբերյալ:

Մարդու իրավունքների պաշտպանը գտնում է, որ նման խտրական վերաբերմունքը չունի օբյեկտիվ և ողջամիտ արդարացում, և բացի կրոնի ազատության կողմից պաշտպանվող ոլորտում միջամտելուց, կա նաև հավասարության իրավունքին ապօրինի միջամտելու փաստ:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանն առաջարկել է փոփոխություններ կատարել Միասնական ազգային քննությունների կարգավորող ակտում, որ քննությունների կազմակերպման գործընթացում հաշվի առնվեն կրոնական կարիքները:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)