Սահմանադրական պահանջները:

Ժողովրդական պաշտպանի հայցի հիման վրա Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց Հատուկ քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցների տարիքի պատճառով աշխատանքից ազատելը

2023 թվականի հունիսի 1-ին Վրաստանի Սահմանադրական դատարանը բավարարել է «Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանն ընդդեմ Վրաստանի խորհրդարանի» [1] գործով սահմանադրական հայցը և հակասահմանադրական է համարել Հատուկ քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցների տարիքի պատճառով աշխատանքից ազատելը։

Վրաստանի «Հատուկ քրեակատարողական ծառայության մասին» օրենքը համապարփակ սահմանափակում է մտցրել 60 տարեկան հասած ցածր կոչում ունեցող բոլոր անձանց նկատմամբ և ազատել աշխատանքից՝ անկախ առողջական և ֆունկցիոնալ տվյալներից։

Սահմանադրական դատարանը գնահատեց վիճարկվող նորմերի սահմանադրականությունը իրավահավասարության իրավունքի հետ կապված և հայտարարեց, որ պետության կողմից հովանավորվող աշխատանքային հարաբերությունների ամբողջությունը որոշ չափով պետական ​​ռեսուրս է, որին պետք է հավասար հասանելիություն ունենա յուրաքանչյուր քաղաքացի։

Ըստ այդմ, վիճարկվող նորմով սահմանված համապարփակ սահմանափակումը, որը չի նախատեսում անձանց գնահատման հիման վրա անհատական ​​որոշումներ կայացնելու հնարավորություն, ռացիոնալ կերպով չի առնչվում քրեակատարողական ծառայության արդյունավետ և անխափան գործունեությունն ապահովելու օրինական նպատակին։ Այսպիսով, դատարանը հայտարարեց, որ տարիքային տարբեր վերաբերմունքի համար չկա օբյեկտիվ և ողջամիտ հիմնավորում։ [2]


[1] Վրաստանի Սահմանադրական դատարանի 2023 թվականի հունիսի 1-ի որոշումը «Մերաբ Մուրադաշվիլին և Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանն ընդդեմ Վրաստանի խորհրդարանի և Վրաստանի ներքին գործերի նախարարի» գործով հասանելի է հետևյալ հղմամբ. https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=15506

[2] Նույն տեղը, II-70-72.

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)