Սահմանադրական պահանջները:

Ժողովրդական պաշտպանը Բաթումիում նախատեսվող շինարարության իրականացման բացառիկ կանոնը բողոքարկել է Սահմանադրական դատարանում

Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը դիմել է Սահմանադրական դատարան և պահանջել կասեցնել Բաթումիում պլանային շինարարությունների իրականացման համար հաստատված ժամանակավոր բացառիկ կանոնը և այն ճանաչել հակասահմանադրական։ Նշված ժամանակավոր կանոնակարգը շինարարական ընկերություններին իրավունք է տալիս իրականացնել շենքի կառուցման գործընթացը՝ չպահպանելով անվտանգությունը, շինարարության հիմնական պայմանները, ամրությունը, կայունությունը, հրդեհային անվտանգության և տարհանման կանոնները։

2022 թվականի հունիսի 23-ին՝ գարնանային նստաշրջանի վերջին շաբաթում, խորհրդարանը արագացված կարգով փոփոխություններ կատարեց Վրաստանի տարածքային պլանավորման, ճարտարապետական ​​և շինարարական գործունեության օրենսգրքում։ Փոփոխությունների հիման վրա հնարավոր է դարձել Բաթումիում նախատեսվող շինությունների լայն շրջանակի վրա չկիրառել այնպիսի շինարարական պարտավորություններ, որոնք ապահովում են շենքերի և շինությունների անվտանգությունը, առողջության համար անվտանգ միջավայրը և հաշմանդամների համար մատչելիության իրավունքի իրացումը։

Համաձայն վիճարկվող կանոնակարգի, մինչև 2027 թվականը Բաթումիի զարգացման գլխավոր հատակագծի հաստատումը թույլատրելի էր ցանկացած ծավալով գերազանցել կառուցապատման ինտենսիվության առավելագույն գործակիցը (k-2) և շենքի առավելագույն բարձրությունը, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր այլ կարգավորումները՝ խախտելով շենքերի համար սահմանված անվտանգության նորմերը և ֆունկցիոնալ գոտիով սահմանված պայմանները, անտեսելով պարտադիր պայմանը, բացառությամբ մշակութային ժառանգության պահպանության մասին օրենսդրությամբ սահմանված կանոնակարգերի։

Հատկապես տագնապալի է շինարարական նախագծերի իրականացման հնարավորությունը՝ չպաշտպանելով շենքի ամրությունը, կայունությունը, հրդեհային անվտանգության և տարհանման նորմերը, ինչը մեծ վտանգ է ներկայացնում մարդկանց կյանքի և առողջության համար և խախտում է սահմանադրության 10-րդ հոդվածով նախատեսված պետության դրական պարտավորությունը, ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ մարդու կյանքը պաշտպանելու համար:

Վիճարկվող նորմերը կասեցնում են նաև շինարարության ընթացքում հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովման պայմանը, ինչի հետևանքով պետությունը խախտում է Սահմանադրության 11-րդ հոդվածի 4-րդ կետով նախատեսված պարտավորությունը՝ ապահովել հաշմանդամների համար մատչելի միջավայր՝ լիարժեք, հավասար և անկախ մասնակցության համար:

Վիճարկվող կանոնը թույլատրելի է համարում այնպիսի շինարարական նախագծերի իրականացումը Բաթումում, որոնք կարող են լուրջ բացասական ազդեցություն ունենալ առողջ կենսամիջավայրի վրա, բերել անուղղելի հետևանքներ քաղաքաշինության պատշաճ պլանավորման և հանգստի և հանրային տարածքների պահպանման համար։

Տարիների ընթացքում ակտիվ, քաոսային և ինքնաբուխ շինարարությունների արդյունքում անհրաժեշտ է ծրագրել և իրականացնել միջոցառումներ Բաթումիում ստեղծված բարդ իրավիճակը տարածական դասավորության տեսակետից մեղմելու, այլ ոչ, ընդհակառակը, սրել այն, ինչի վրա Ժողովրդական պաշտպանը երկար տարիներ մատնանշում է: [1] Առանց զարգացման ընդհանուր պլանի և օրենսգրքով սահմանված պահանջների զանգվածային շինությունների իրականացումը կարող է անուղղելի վնաս հասցնել շրջակա միջավայրի պահպանության իրավունքին։

Սպասվող անդառնալի վնասից խուսափելու համար սահմանադրական հայցով խնդրում ենք նաև կասեցնել վիճարկվող նորմերի գործունեությունը մինչև դատարանի վերջնական որոշման կայացումը։


[1] Ժողովրդական պաշտպանի 2022 թվականի ապրիլի 21-ի հանձնարարականը մշակութային ժառանգության հուշարձանի՝ Բաթումիի բուլվարի վերաբերյալ հասանելի է. https://bit.ly/3AiuRQU: 2021 խորհրդարանական զեկույց՝ «Վրաստանում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին», էջ. 248, հասանելի է. https://bit.ly/3QIaPV1: 2020 թվականի խորհրդարանական զեկույց՝ «Վրաստանում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին», էջ. 333, հասանելի է. https://bit.ly/3bOCsND: 2019 թվականի խորհրդարանական զեկույց՝ «Վրաստանում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին», էջ. 267, հասանելի է. https://bit.ly/3PeHssB:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)