Սահմանադրական պահանջները:

Սահմանադրական հայց՝ քաղաքացիության և օտարերկրացիների իրավական վիճակը սահմանափակող նորմերի հակասահմանադրական ճանաչման վերաբերյալ

Վրաստանի Սահմանադրության համաձայն, Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանն իրավունք ունի դիմել Սահմանադրական դատարան, երբ խախտվում են որոշ անձանց հիմնական սահմանադրական իրավունքները: Այդ նպատակով Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանը դիմել է Սահմանադրական դատարանին և պահանջել չեղյալ համարել տարբեր նորմեր, որոնք հակասահմանադրականորեն սահմանափակում են Վրաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացում բողոքարկելու իրավունքը, ինչպես նաև ոտնահարում են ապաստան հայցողների իրավունքները.

  • Ժողովրդական պաշտպանը սահմանադրական հայցով դիմել է Վրաստանի Սահմանադրական դատարանին և պահանջել հակասահմանադրական ճանաչել, քաղաքացիություն շնորհելու մերժման վերաբերյալ դատարանում նախագահի որոշման բողոքարկումը արգելող նորմը: Ժողովրդական պաշտպանի կարծիքով, քաղաքացիություն շնորհելու մասին որոշումը, որն ընդունվում է օրենքով սահմանված օբյեկտիվ չափանիշների հիման վրա, պետք է ենթարկվի դատական ​​վերահսկողության` կամայական, կողմնակալ և խտրական որոշումներ կայացնելու ռիսկը բացառելու համար:
  • Միջազգային իրավունքի պես, Վրաստանի օրենսդրությունը և սահմանադրությունը ընդունում են, որ Վրաստանը չի պատժում փախստականներին իր տարածքում անօրինական մուտք գործելու կամ մնալու համար: Սակայն, «Միջազգային պաշտպանության մասին» Վրաստանի օրենքը որպես բացառություն ապաստան հայցողի նկատմամբ քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում, այն դեպքում, եթե վերջնական որոշմամբ սահմանվում է, որ անձին չի պահանջվում միջազգային պաշտպանություն: Ըստ սահմանադրական հայցի, անօրինական մուտքի և կեցության համար պատասխանատվություն սահմանելը հակասում է ապաստան ստանալու իրավունքին և խախտում է նաև օրինականության սկզբունքը:
  • Ժողովրդական պաշտպանի սահմանադրական հայցով բողոքարկվում է նաև միջազգային պաշտպանության մասին դիմումի քննարկման նախապայմանը, ըստ որի `դիմումը ներկայացնելուց մինչև վերջնական որոշումն ուժի մեջ մտնելը դիմողը պետք է լինի Վրաստանի տարածքում: Նշված գործընթացը կարող է ձգվել մինչև երկու տարի և տվյալ ժամանակահատվածում դիմումատուի կողմից Վրաստանի սահմանը հատելը, նույնիսկ կարճ ժամանակով, կհանգեցնի միջազգային պաշտպանության գործի դադարեցմանը և նրա դիտարկումը մերժելուն: Այս ժամանակահատվածում դիմողները Վրաստանում չեն կարող օգտվել մի շարք ծառայություններից, նրանց համար հասանելի չեն որոշ բանկային ծառայություններ, իսկ արգելքի պատճառով նրանք չեն կարող գնալ այն երկիր, որտեղ նրանք կկարողանան ստանալ անհրաժեշտ ծառայություններ, և չեն կարող մեկնել Վրաստանից կարճաժամկետ աշխատանքի նպատակով: Ժողովրդական պաշտպանի կարծիքով, օրենքով սահմանված կարգը խիստ է, բացառությամբ «կենսական շահի», որը հիմնականում կապված է անձի առողջական վիճակի հետ, հաշվի չի առնում կարգավիճակ փնտրողի այլ անհատական ​​կարիքները և համընդհանուր սահմանափակում է ապաստանի իրավունքը:

Հուսով ենք, որ Վրաստանի Սահմանադրական դատարանը կկիսի Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանի հայցերը և այդպիսով կապահովի Վրաստանում ապաստան հայցողների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրավական վիճակի բարելավումը:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)