Երեխայի իրավունքների վարչության մասին

Վարչության պետի պաշտոնակատար՝ Քեթևան Սոխաձե

Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում Երեխայի իրավունքների վարչությունը գործում է 2001 թվականից:

Վարչությունը առաջնորդվում է Վրաստանի Սահմանադրությամբ, համապատասխան միջազգային կոնվենցիաներով և համաձայնագրերով, Վրաստանի "Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին" օրգանական օրենքով, «Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կանոնադրությամբ» և Վրաստանի գործող այլ օրենսդրությամբ: Վարչության գործունեությունը հիմնվում է Միավորված ազգերի կազմակերպության Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի սկզբունքների վրա։

Վարչության նպատակն է վերահսկել երեխայի համընդհանուր ճանաչված իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը և խթանել դրանց իրականացումը, ինչպես նաև խթանել օրենքների և դատավարական հարցերի փոփոխությունները` երեխաների շահերից ելնելով և բարձրացնել հասարակության իրազեկությունը երեխաների իրավունքների վերաբերյալ:

Վարչության խնդիրներն են.

  • Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կատարում, երեխայի իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ գործող ազգային և այլ միջազգային ակտերի իրականացման վերահսկում:
  • մանկական հաստատությունների մոնիտորինգ և համապատասխան հաշվետվությունների պատրաստում,
  • Երեխայի իրավունքների խախտման առանձին դեպքերի հայտնաբերում, ուսումնասիրում և արձագանքում,
  • Երեխայի իրավունքների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ քաղաքացիների դիմումների և բողոքների քննարկում: Օրենսդրական և վարչական մարմինների համար առաջարկների և առաջարկությունների պատրաստում
  • Իրականացնել կրթական գործողություններ` երեխայի հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները խթանելու նպատակով և այս ոլորտում հասարակության տեղեկացվածությունը բարձրացնելու նպատակով:

Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը կարող է դիմել ցանկացած անձ և ինքը՝ անչափահասը անձամբ: Դիմումներն ընդունվում են Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի Քաղաքացիների ընդունելության բաժնում: Բաժնի կողմից մատուցվող ծառայությունն անվճար է:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)