სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტი

განაჩენის ასლის ხელმისაწვდომობა

განაჩენის ასლის ხელმისაწვდომობა

N8 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებული, გ.გ. აცხადებდა, რომ 2023 წლის 13 მარტს, გურჯაანის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მიერ, მის მიმართ გამოტანილ იქნა გამამტყუნებე ...
საექსტრადიციო პატიმრობაში მყოფი პირის მისთვის გასაგებ ენაზე სასამართლოს გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობა

საექსტრადიციო პატიმრობაში მყოფი პირის მისთვის გასაგებ ენაზე სასამართლოს გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობა

2023 წლის 13 მარტს საქართველოს სახალხო დამცველის რწმუნებულებთან შეხვედრისას N8 პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებულმა საექსტრადიციო პატიმრობაში მყოფმა ჟ.ს.-მა განმარტა, რომ სასამართლოების მიერ, არ გ ...
შესაძლო დანაშაულის ფაქტზე გამოძიების დაწყება

შესაძლო დანაშაულის ფაქტზე გამოძიების დაწყება

2023 წლის 28 თებერვალს საქართველოს სახალხო დამცველს განცხადებით მიმართა მოქალაქე კ.ყ.-მა. განმცხადებლის განმატებით, 2022 წლის 24 მარტს მისთვის ცნობილი გახდა, რომ მის კუთვილ ბინაში, მის მიერ გამოხატული ...
სასჯელის მოხდის პირობები

სასჯელის მოხდის პირობები

 N10 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებული ნ.ტ. მისი განთავსების (მოშიმშილეთა) საკანში არსებული ინვენტარის (სკამები, ფანჯარა, სათავსოები) დაზიანებაზე მიუთითებდა (საქმე №977/23). მითითებულ ...
მსჯავრდებულებისთვის ინგლისურენოვანი არხის ხელმისაწვდომობა

მსჯავრდებულებისთვის ინგლისურენოვანი არხის ხელმისაწვდომობა

2023 წლის 31 მარტს განცხადებით მოგვმართა N3 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფმა მსჯავრდებულმა რ.ი.-მ, რომლის განმარტებით, N3 დაწესებულებაში ფუნქციონირებდა ერთადერთი ინგლისურენოვანი სატელევიზიო არხი (BBC ...
მსჯავრდებულის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

მსჯავრდებულის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

N8 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ბრალდებული გ.კ. აცხადებდა, რომ ჰქონდა ნევროლოგიური პრობლემები, რის თაობაზეც ჩაუტარდა გარკვეული სამედიცინო გამოკვლევები და 2022 წლის დეკემბრიდან, დარეგისტრირებული იყ ...
მსჯავრდებულის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

მსჯავრდებულის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

N10 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებული ი.ნ. აცხადებდა, რომ აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები (ხერხემლის ტკივილები), ესაჭიროებოდა სპეციალური მასაჟი, რაც არ უტარდებოდა (საქმე №3097/23). მსჯავრდებუ ...
მსჯავრდებულების თურქულ არხებზე სრულფასოვანი და შეუფერხებელი ხელმისაწვდომობა

მსჯავრდებულების თურქულ არხებზე სრულფასოვანი და შეუფერხებელი ხელმისაწვდომობა

2023 წლის 20 მარტს საქართველოს სახალხო დამცველს განცხადებით მიმართეს N14 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფმა თურქეთის მოქალაქეებმა, რომელთა განმარტებით, მათთვის ხელმისაწვდომი იყო 2 თურქული სატელევიზიო ა ...
შესაძლო ძალადობისა და უფლებების დარღვევის სხვა ფაქტებზე რეაგირება

შესაძლო ძალადობისა და უფლებების დარღვევის სხვა ფაქტებზე რეაგირება

N8 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებული ბ.ფ. სხვა მსჯავრდებულის მხრიდან მის მიმართ განხორციელებულ ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე მიუთითებდა. დამატებით აღნიშნავდა, რომ მომხდარი ფაქტის შესახებ დეტალური ...
დაზარალებულის უფლებამონაცვლედ ცნობა

დაზარალებულის უფლებამონაცვლედ ცნობა

2023 წლის 17 იანვარს განცხადებით მოგვმართა მოქალაქე თ.ჯ.-მა, რომლის განმარტებით, მისი შვილის გარდაცვალების საქმეზე გამოძიება უკვე 1 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, თუმცა, გარდაცვლილის ოჯახის წევრს არ ...
მსჯავრდებულისთვის კუთვნილი პირადი ნივთების მიწოდება

მსჯავრდებულისთვის კუთვნილი პირადი ნივთების მიწოდება

N3 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებული ნ.მ. აცხადებდა, რომ N3 დაწესებულებაში გადაყვანის შემდეგ, N6 პენიტენციური დაწესებულებიდან არ მიუღია კუთვნილი ნივთები (საქმე №29/23). მითითებული საკითხის ...
მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია

მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია

N3 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებული გ.ც. აცხადებდა, რომ  არაერთი წერილით მიმართა დაწესებულების ადმინისტრაციას და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)